KLUBBEN / OM KLUBBEN

Kartdata
Kartdata ©2017 Google
KartdataKartdata ©2017 Google
Kartdata ©2017 Google
Kart
Satellitt

om klubben

Gimsøy Rotaryklubb  ble etablert 31. oktober 1962Charterhistorien

 

Vår fadderklubb, Skien Rotaryklubb, besluttet på et medlemsmøte 6. desember 1961 å avgi en del av sitt geografiske område til en eventuell ny klubb. Etter at disponent Axel Borchrevink var utpekt som Guvernørens spesielle representant foreslo han følgende grenser for den nye klubben:

«Mot øst Skienselven, Henrik Ibsensgate, Liegaten, Mælagaten, mot nord Hoppestad, mot vest Skotfoss, mot syd Nenset.»

Disponent Borchrevink hadde samtidig utarbeidet en oppgave over 46 yrker eller klassifikasjoner i dette området som i første rekke burde være representert i den nye klubben.

Med dette som utgangspunkt henvendte Skien Rotaryklubb seg til en kontaktgruppe som kom til å bestå av personer som kunne tenke seg å bli medlemmer av den nye klubben. Denne kontaktgruppen fikk følgende sammensetning:

·         Driftsbestyrer Kolbjørn Gulliksen, A/S Union

·         Driftsbestyrer Haldor Ottar, Skotfoss Bruk

·         Disponent Rolf Svendsen

·         Overrettssakfører Jan Bergstrøm

 

I tiden utover våren 1962 fulgte så en lang rekke møter mellom kontaktgruppen, Guvernørens spesielle representant og Skien Rotaryklubbs daværende president, politimester Joh. Johansen. Man utarbeidet deretter en liste over 22 blivende chartermedlemmer som på forhånd hadde vært kontaktet og erklært seg villig til å bli medlemmer av klubben.

Dermed var grunnlaget lagt for et stiftelsesmøte. Guvernørens spesielle representant innkalte deretter chartermedlemmene til et organisasjonsmøte som ble holdt på Høyers Hotell den 7. mai 1962. Det er således denne dato som er klubbens egentlige stiftelsesdag.

På dette møtet ble det gjort en rekke vedtak, og de viktigste var følgende:

·         Klubbens navn skulle være Gimsøy Rotaryklubb.

·         Møtetiden skulle være hver tirsdag fra klokken 1830 til klokken 1930. Som møtested ble bestemt enten Handelen- og Industriens Hus eller Skien Håndverk- og Industriforenings lokaler. Det nyvalgte styret fikk fullmakt til å ta den endelige bestemmelse.

·         Inntredelsesavgiften skulle være kroner 50,-.

·         Årskontingenten ble satt til kroner 70,-.

·         Rotary Internationals lover ble referert og vedtatt.

·         Skien Rotaryklubbs vedtekter ble referert og med de nødvendige forandringer vedtatt som gjeldende for Gimsøy Rotaryklubb.

·         Til klubbens første styre ble valgt:

President: Kolbjørn Gulliksen

Visepresident: Haldor Ottar

Styremedlem: Odd Midttun

Styremedlem: Rolf Svendsen (kasserer)

Styremedlem: Jan Bergstrøm (sekretær)

 

Klubben var nå blitt en «Provisional Rotary Club», og møteplikten begynte å gjelde. I et brev av 19. mai 1962 fra Guvernøren til Axel Borchrevink ble vedtektene på organisasjonsmøtet godkjent.

Som fast møtested valgte styret Skien Håndverk- og Industriforenings lokaler.

Det fulgte så en lengre korrespondanse med Rotary International om de endelige grenser for Gimsøy Rotaryklubbs område, og i et brev av 30. juni 1962 oversendte Guvernøren «Notification- og Action-dokumentet» hvor grensene er beskrevet slik:

«The part of the city of Skien situated west of a line drawn through the middle of Skienselven, Prinsessens gate, Liegaten and Mælagaten. Further the part of the parishes Solum and Gjerpen situated west of Skienselven and the main road from Skien to Valebø.”

Det skulle imidlertid vise seg at det fortsatt gjensto atskillig arbeide før klubben kunne oppnå full status som Rotaryklubb som medlem av Rotary International. Utarbeidelsen av charterdokumentene, som i realiteten er en søknad om opptagelse i Rotary International, var ingen lett sak, men endelig ble da disse slik som R.I.s kontor i Zurich ville ha dem. I et brev av 5. november 1962 fra Rotary International til presidenten i Gimsøy Rotaryklubb fikk klubben beskjed om at den «den 31. oktober 1962» fikk medlemskap i Rotary International og at denne dato er å anse som klubbens charterdag.

Meddelelse om denne store begivenhet ble gitt på et medlemsmøte den 13. november 1962, samtidig som klubben av den daværende president i Skien Rotaryklubb, dr Johan Bakken, fikk overrakt som gave denne klubbs flagg.

Dette er med tørre tall og «facts» historien om hvordan Gimsøy Rotaryklubb ble til.

     

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Klosterøya
Adresse: Tømmerkaia 9
Postnummer: 3732
Sted: Skien
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 18:30:00
Møtespråk: no

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...